Taksi Araç Değişimi
Taksi Muamele İşlemleri
Taksi Plakası Satış İşlemleri
Taksi Tahsis Belgesi
Taksi Veraset ve İntikal İşlemleri
Taksi Fırın Boya İşlemleri
 
ARAÇ LOGO İŞLEMLERİ
Trafik ve Tescil Belgesi Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin fotokopisi,
Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.
Araç  sahibine ait olmayan logolarda logo sözleşmesi gerekli
Tespitte logo mahiyeti  belirtilecektir.
 
BELGE YENİLEME
Dilekçe
Zorunlu mali sorumluluk sigortası FOTOKOPİSİ
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
MUAYENE YAPTIRAN ARAÇLARDA MUAYENE EVRAKLARI
 
TEKNİK DEĞİŞİKLİK
Türk Standartları Enstitüsünden Onaylı Teknik Belge. 
Zorunlu mali sorumluluk sigortası FOTOKOPİSİ
Herhangi Bir TÜVTURK Araç Muayene İstasyonundan Tespiti. 
Ruhsatlar
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
T.Ş.O.F’dan 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1 
 
İLİŞİK KESME:
Gerekli Belgeler:
 
*  T.Ş.O.F’dan 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1 
*  Dilekçe
*  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 
*  Eski Tescil ve Trafik Belgesi ile Plakalar 
*  İlişik Kesme Belgesi Doldurulacak(4 ADET)
*  T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
LPG DÖNÜŞÜMÜ İŞLEMİ:
Gerekli Belgeler:
 
EK-1 ( 2 ADET)
Fatura
Montaj Tespit Raporu
İmalat Yeterlilik Belgesi
Karayolu Uygunluk Belgesi
Karayolları Muayene İstasyonundan Tespit Yaptırılacak
Dilekçe 
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
BULUNAN ARAÇLAR:
Gerekli Belgeler:
 
Polis Merkezinden alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge 
Dilekçe 
Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
T.Ş.O.F’dan 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1 Formu
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİS
 
HURDA:
Gerekli Belgeler:
Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanından sorgulama yapılamadığı takdirde Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Dilekçe.
T.Ş.O.F’dan 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1 Formu
Eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile Plakalar
*  T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
ŞASE  DEĞİŞİMİ  İŞLEMİ:
Gerekli Belgeler:
 
Şase Tadilatı var ise TSE Onaylı Plan-Proje
Muayene İstasyonu Tarafından Tespit 
Teknik Üniversitenin Raporu
Trafik Birimince Şase Numarası Çakılacak
Muayene İstasyonu Tarafından Tespiti Yapılacak.
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
T.Ş.O.F’dan 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1 
 
MOTOR DEĞİŞİMİ GÜMRÜK GİRİŞLİ:
Gerekli Belgeler:
Gümrük Giriş Makbuzu
Bayi Tarafından Kesilen Fatura
Bayi Tarafından Diğer Bir Bayiye Satıldığında Fatura Mübayası Yapılacak
Motor Mukayese Raporu
İşçilik Faturası
TSE. Raporu
T.Ş.O.F’dan 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1 
 
NOTER SATISI YOLUYLA MOTOR DEĞİŞİM İŞLEMİ:
Gerekli Belgeler:
Noter Satış Sözleşmesi
Hurda Ruhsatı
T.S.E Raporu
Motor Mukayese Raporu
İşçilik Faturası
Ek-1 Formu Doldurulup Muayene İstasyonuna Tespit Yaptırılacak
Muayene Raporu
Trafik Sigortası
 
TRAFİĞE ÇIKARMA:
Gerekli Belgeler:
T.Ş.O.F’dan Usulüne uygun doldurulmuş (2 ADET)  Ek-1 Formuna Muayene
Trafikten Çekme Belgesi
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
TRAFİK TEN ÇEKME:
Gerekli Belgeler:
T.Ş.O.F’dan 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1 
Dilekçe
Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanından sorgulama yapılamadığı takdirde Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile Plakalar
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
D GEÇİCİ BELGE:
Gerekli Belgeler:
YURT DIŞINDAN ALINAN VEYA YURT DIŞINA SATILAN  araçlar için verilen dilekçeye;
Her araç için plakaya bağlı olarak yaptırılmış yurtiçinde de geçerli mali sorumluluk sigortası,
İhraç izin veya yetki belgesi,
İlişik kesme belgesi veya proforma fatura
Harç makbuzu
Dilekçe
Sürücü Belgesi
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
C GEÇİCİ BELGESİ:
Gerekli Belgeler:
Mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olması
Dilekçe
Sürücü Belgesi
Harç makbuzu
Sahiplik belgesi
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
B GEÇİCİ BELGE:
Gerekli Belgeler:
Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmış olması,
Özel Tüketim Vergisinin ödenmiş olması,
Teknik muayenelerinin yapılmış bulunması
Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
Muayene harç makbuzu
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
A GEÇİCİ BELGE:
Gerekli Belgeler:
Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
Harç makbuzu,
Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin şartı aranmaz),
İthal araçlar için Garanti Belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
TRAFİK VE TESCİL BELGESİ ZAYİ:
Gerekli Belgeler:
Dilekçe
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
T.C. NOLU KİMLİK ASLI VE FOTOKOPİSİ
  
PLAKA TEBDİL İŞLEMİ:
Gerekli Belgeler:
Eski Tescil ve Trafik Belgesi ile Plakalar 
Dilekçe
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
PLAKA ZAYİ:
Gerekli Belgeler:
Dilekçe 
Tescil ve Trafik Belgesi
Dilekçe
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ 
( Tek plaka takan araçlarda tek plakası, çift plaka takan araçlarda iki plakasının kaybolması, çalınması durumunda plaka değişikliği gerekmektedir. plaka değişikliği için aracın kayıtlı olduğu yer veya ikametinin olduğu yerde, uzerinde mahrumiyet şerhi bulunması durumunda sadece plakanın bağlı olduğu yerde yaptırması gerekir.)
 
ARAÇTA RENK DEĞİŞİKLİĞİ:
Gerekli Belgeler:
Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
Dilekçe
Karayolları Muayene İstasyonundan Renk Tespiti 
Boya İşçilik Faturası
Eski Tescil ve Trafik Belgesi 
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
REHİN KALDIRMA:
Gerekli Belgeler:
Trafik ve Tescil Belgesi
Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin fotokopisi(Ruhsat Değiştirilecek ise)
Bankadan Alınmış Olunan Rehin Kaldırma Yazısı (Noter Onaylı 24.09.2010 tarih itibariyle kullanılan krediler  için ilgili bankalarca online olarak sistemden kaldırılacaktır.)
Dilekçe
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
REHİN KOYMA:
Gerekli Belgeler:
Trafik ve Tescil Belgesi
Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin fotokopisi (Ruhsat Değiştirilecek ise)  
Bankadan Alınmış Olunan Rehin Kaldırma Yazısı (Noter Onaylı)
Dilekçe
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
HACİZ KALDIRMA:
dilekçe
Gerekli Belgeler:
Vergi Dairesinin haciz kaldırma yazısını araç sahibinin kendisi veya vekili,
İcra Müdürlüğünün vermiş olduğu haciz kaldırma yazılı kararını ise borçlu, alacaklı veya bunların avukat vekilleri tarafından kapalı zarf içerinde “elden takiplidir” şerhi düşülerek getirilmesi gerekmektedir. 
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
VERASET İNTİKALİ:
Gerekli Belgeler:
Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden) 
Vergi Dairesinden araca ait ilişik kesme belgesi
Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi (Alıcı adına) 
Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri 
TŞOF’den 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1
Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. 
Varislerin 18 yaşından küçük olması halinde Kanuni vasisi adına taahhütname
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ YERLEŞİM YERİ :
Gerekli Belgeler:
Dilekçe
Plakalar
T.Ş.O.F’dan 1 Adet Araç Tescil Dosyası
Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi, 
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ NOTER TARAFINDAN SATIŞI YAPILAN:
Gerekli Belgeler:
Tescile ilişkin geçici belge,
Trafik belgesi,
Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi, 
Plakalar
T.Ş.O.F'dan Motorlu Araç Tescil Dosyası
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
AD SOYAD ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:
Gerekli Belgeler:
Dilekçe
Eski Tescil ve Trafik Belgesi
Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresinden Vukuatlı Nüfus Örneği
Mahkeme Kararı veya Evlenme Cüzdanı (Şahıslar İçin)
T.C. NOLU KİMLİK ASLI FOTOKOPİSİ
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ:
Gerekli Belgeler:
 
T.Ş.O.F’dan 2 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1 
Ünvan değişikliğini gösteren ticaret  sicil gazetesi ( iki adet fotokopisi)
Faaliyet belgesi ( işlem yapılmak istenilen yıla ait 2013 ) iki adet fotokopisi
İmza sirküleri ( yeni unvana  göre )
T.C. NOLU KİMLİK ASLI VE FOTOKOPİSİ
Vergi numarası değişmiş ise yeni unvana göre düzenlenmiş trafik sigortası
Vekaletle işlem yapılacaksa vekaletin aslı ve fotokopisi
Vekaletle yapılmak istenen işlem açıkça belirtilmelidir.
 
KONSOLOSLUK ARAÇLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
-Takrir Belgesi Ve 2 Adet Fotokopisi
-Dışişleri Bakanlığından Şahsi Alımlar İçin Ötv Muafiyet Yazısı Ve 1 Adet Fotokopisi
-Uygunluk Belgesi Veya Muayene
-Araç Sahibinin Kimlik Fotokopisi
-Görevlendirme yazısı.
-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
-3 Adet Belge Formu
 
NATO PERSONEL ARAÇLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
-Gümrük Şahadetnamesi
-NATO Seyahat Emri
-Görev Yaptığı Yerden Yazı
-NATO Kimlik fotokopisi
-Uygunluk Belgesi
-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
-Araç Sahibinin Müracaatı Ya Da Noter Tasdikli Vekâletnamesi
-1 Adet Belge Formu
-Giriş Yaptığı Gümrüğe Bilgi Yazısı
 
GÜMRÜKLÜ ARAÇLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
-Gümrük Şahadetnamesi
- Uygunluk Belgesi
-Turing’in Düzenlediği Karnenin Fotokopisi
-Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Çalışma İzni
-İkamet Tezkeresi Yâda Pasaportun Aslı ve Fotokopisi
- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
- Araç Sahibinin Müracaatı Ya Da Noter Tasdikli Vekâletnamesi
-Çalıştığı Yerden Yazı
-1 Adet Belge Formu
 
FATURALI ARAÇLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER
-Ötv Belgesi Ve Vergi Dairesi Alındısı Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi
-Faturanın Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi
-Uygunluk Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi
- İkamet Tezkeresi Ya Da Pasaportun Aslı Ve Fotokopisi
- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
- Araç Sahibinin Müracaatı Ya Da Noter Tasdikli Vekâletnamesi
-Gümrük Girişli Faturalı Araç İçin Şahadetname İsteme Yazısı
-1 Adet Belge Formu
 
NOTER SATIŞLI ARAÇLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER
-3 Adet Ek-9 Formu
-Noter Satışı Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi
- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
-Aracın Eski Plaka Ve Ruhsatları
- İkamet Tezkeresi Yâda Pasaportun Aslı ve Fotokopisi
- Araç Sahibinin Müracaatı Ya Da Noter Tasdikli Vekaletnamesi
-1 Adet Belge Formu
 
İRTİBAT BÜROSU ARAÇLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
-FATURALI ARAÇLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER
-Hazine Müsteşarlığından Kurulum Yazısı
-Şirketin Antetli Kâğıdına Aracı Kullanacakların İsimleri Ve 2 Şer Adet Fotoğrafları ve Sürücü Belgeleri Fotokopisi
-Aracı Kullanacak Kişi Yabancı İse Sürücü Belgesinin Türkçe Tercümesi
-2 Adet Şoför Ekleme Yazısı (Doldurmak için tıklayınız.)
-1 Adet Belge Formu
NOT: ARACI EN FAZLA 6 KİŞİ KULLANABİLİR.
 
Özel Plaka İşlemleri
 
AD VE/VEYA SOYADI VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ*Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
 
*Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
 
*Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
 
*Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
 
*Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 
 
 
İCRA SATIŞLARI
 
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR*İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
*Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
*Trafik sigortası
*Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)
*Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
*İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
*Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
Motor-Şasi Değişimi
 
 
Logo İşlemleri
ARAÇ LOGO İŞLEMLERİ (ÖZEL YAZI, ŞEKİL VE SEMBOLLER)
          2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Karayolları Trafik Yönetmelik ekinde yer alan 2 sayılı cetvelde, “Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.” hükmü yer almaktadır. (Yönetmelik)
Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna araç sahibi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi halinde;
  1-)Araçlar üzerine yazdırılan yazı ve resimlerin, Yönetmelik hükmüne uygun olarak yazdırılıp yazdırılmadığının kontrol edilmesi amacıyla muayene istasyonlarında araç trafik tescil müracaat ve işlem formu (Ek-1)’na tespit yaptırılacaktır. (Muayene istasyonlarınca araç üzerine yazdırılan ticari ad, unvan veya logo forma şerh düşülecektir.)
  2-)Söz konusu yazı ve resimlerin usulüne uygun olarak yazıldığının anlaşılması halinde “…… logoludur”, “…… yazısı mevcuttur ibarelerinin tescil müracaat formu (Ek-1)’na şerh düşülecektir. (Bu işlemleri müteakip, araç dosyası ve tescil belgesinin diğer bilgiler bölümüne iznin verildiğine dair şerh düşülecektir.)
  3)Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına satılması halinde; yazı veya logonun sildirildiğine dair muayene istasyonunda aracın tespitinin yaptırılması müteakip alıcısı adına tescil işlemi yapılacaktır.
  4-)Araç üzerinde sadece ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilecek, ancak otobüs ve minibüslerin arkalarına işleticinin ticari ad ve unvanı yazdırılabilecektir.
  5-)Bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi halinde; bayisi veya yetkili servisi oldukları üretici veya ithalatçı firma ile birlikte yapılan noter tasdikli sözleşme aranacaktır. (Genelge)
          Ayrıca, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranması gerekmektedir. (Genelge)
 
Önemli Not:
 
*  -  Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.
*  -  Araç sahibinin veya vekilinin, TC. Nolu kimliğinin ve Fotokopisinin yanında bulundurması zorunludur.
*  -  Şirketler için: Bulunduğu yıl içerisindeki Faaliyet belgesi(2014), sicil gazetesi ve imza sirkülerinin getirilmesi gerekmektedir.
*  -  Vekâlet ile yapılan işlemlerde vekâletname aslının ve fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
*  -  Vekâletnamede, vekilin araç ile ilgili yapacak olduğu işlem açıkça belirtilmelidir.
*  -  (EK-1) ve (EK-18) belgesini Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili kuruluşlardan alınmaktadır. İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.
*  -  T.Ş.O.F'DEN ALINAN EK-1 FORMU DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAKTIR.KESİNLİKLE EL YAZISI İLE DOLDURULMAYACAKTIR.